Утверджена инвестиционная программа ДП НАЭК „Энергоатом” на 2008-2011 годы

Правління ДП НАЕК "Енергоатом" 7.12.2007 р. схвалило середньострокову інвестиційну програму ДП НАЕК «Енергоатом» на 2008-2011 роки та на перспективу до 2015 року. Зазначену програму розроблено з метою довгострокового стратегічного планування розвитку ДП НАЕК "Енергоатом". Вона охоплює 7 основних напрямків, реалізція яких забезпечить весь спектр розвитку Компанії відповідно до "Еенергетичної стратегії України до 2030 року". Програмою передбачено фінансування таких стратегічних напрямків:

• підвищення безпеки АЕС;
• продовження термінів експлуатації енергоблоків АЕС;
• підвищення надійності і ефективності енергоблоків АЕС;
• забезпечення фізичного захисту і аварійне реагування;
• спорудження нових генеруючих потужностей та ядерних установок;
• зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, поводження з РАВ;
• будівництво промислових та непромислових об’єктів ДП НАЕК «Енергоатом».

Загальний обсяг фінансування програми на 4 роки (2008-2011р.р.) складає 24,68 млрд. грн. При цьому інвестиційна складова тарифу становитиме від 4,7 коп./кВт год. у 2008 р. до 10,2 коп/кВт год у 2011р.
Довгострокові обсяги фінансування заходів, наведених у програмі, носять індикативний характер та мають коригуватись напередодні кожного планованого року згідно з чинною процедурою та щорічним "Планом фінансування капітальних інвестицій ДП НАЕК "Енергоатом".
У якості джерел фінансування наведено 3 основних напрямки, одним з яких є кредитні кошти, які пропонується залучати з метою зменшення інвестиційної складової тарифу Компанії.
Реалізація середньострокової інвестиційної програми забезпечить сталий розвиток атомної енергетики відповідно до потреб економіки країни, підвищить рівень безпеки, ефективність та надійність роботи підприємств Компанії.