Политически озабоченный ревизор

Проверка ГП НАЭК «Энергоатом», о которой так масштабно отчиталось руководство ГлавКРУ Украины, была закончена еще 4 апреля сего года. Еще три недели ушло на составление сводного акта проверки с текстовой частью в 240 страниц, на ознакомление должностных лиц Компании с актом проверки и составление основательных (более чем в пол-акта) возражений.
Тут нужно отдать должное специалистам КРС, что после месяца колебаний часть самых глупых нарушений по акту проверки и арифметических и стилистических ошибок была все-таки учтена и исключена из состава нарушений (укр.). 

І в решті-решт 4 червня 2008, тобто через 2 місяці, керівництво ГоловКРУ України вийшло абсолютно підготовленим до фіналу цього дійства — звітування перед керівництвом країни та перед громадою про блискавичні результати ревізії нашої Компанії. (До речі, Компанією з жовтня 2007 р. різні склади ГоловКРУ перевіряли тричі, при цьому складали різні акти з різними висновками).

Термін «фінал дійства» тут використано не випадково та не з метою образи. Бо як свідчить статистика практичної реалізації матеріалів резонансних ревізій підприємств представниками КРС за останні роки зі всіх гучних промов про космічні результати не було:

— повернуто ні копійчини нібито нанесених державі збитків,

— не відшкодовано ні копійчини нібито вкрадених посадовими особами підприємств коштів,

— та не було доведено до суду практично жодної кримінальної справи по звинуваченнях за результатами ревізій.

У чому ж тоді зиск та взагалі нащо так багато працювати (перевіряти)? Лишається лише одне — гучно відзвітуватися (в усіх можливих та неможливих напрямках), та доки не з’ясовано істинні результати проведеної ревізії отримати премії, посади, державні нагороди, квартири й тощо. Проте у Миколи Івановича все наведене вже є, то лишається лише турбота звісно про державу та про підлеглих.

А підлеглих на сьогодні у пана Сивульського чимало, практично у кожному районі є відділ КРУ, з кваліфікованими фахівцями, проте за для усяк випадок попередження проявів корупції й перекидає керівництво ГоловКРУ ревізорів для проведення останньої третьої ревізії через всю Україну. Так для «політичної» ревізії ДП НАЕК «Енергоатом» (з урахуванням відокремлених підрозділів) було залучено 94-ри ревізори, з яких 77-м (тобто понад 80 %) перехресним способом у переважній більшості з сільськогосподарських районів, де й гадки не мають не те що про атомну енергетику, а про промислове виробництво взагалі. І за для чого врешті? За пунктами прес-релізу ГоловКРУ України від 04.06.2008:

Результати контрольних заходів, якими охоплено чотири наявні в Україні діючі атомні станції, дирекцію Компанії та відокремлені підрозділи «Атомкомплект» і «Управління справами», засвідчили, що за минулий рік рівень фінансово-господарської діяльності у ДП «НАЕК «Енергоатом» не покращено, а щодо багатьох техніко-економічних показників простежується їх значне погіршення.

Так, за 2007 рік ДП «НАЕК «Енергоатом» отримано прибутку в сумі 345,1 млн грн., або в 5 разів менше порівняно з 2006 роком.

Якщо 2006-го проти 2005 року темпи зростання доходів випереджали темпи зростання витрат на 38,3 %, то 2007-го проти 2006 року, навпаки, темпи зростання витрат перевищують темпи зростання доходів на 58,2 %.

Перші 3-ри абзаци релізу присвячені аналізу звітності підприємства, що можливо зробити не виходячи з кабінету за даними офіційної звітності Компанії, що розміщенні на її Web-сайті та передруковані вже всіма (окрім КРС). Насправді фінансові показники у порівнянні з попереднім роком погіршилися, проте «техніко-економічні» ми маємо на увазі фізичні обсяги виробленої продукції, кількість робочих енергоблоків, занятість населення міст-супутників аж ні як не погіршилися, а навпаки покращилися.

До речі, в попередньому акті ревізії КРУ від 01.02.2008р., який мав би мати п.Сивульський за підписом заступником начальника КРУ м. Києва Загродської Л.М. на стор.8 сказано: «Ревізією встановлено, що зменшення планового показника по надходженню інших операційних доходів, в порівнянні з 2005-2006 роками зумовлено головним чином зі скасуванням експорту електроенергії в Росію та відображенням за фактом року операцій по списанню безнадійних боргів, які не можуть бути передбачені в плані. Крім того, зменшення планового показника по надходженню інших операційних доходів, в порівнянні з 2005-2006 роками пов'язано із використанням резерву сумнівних боргів.

Також, фінансовим планом на 2007 рік передбачено в значно менших обсягах, в порівнянні до 2005-2006 років, надходження інших доходів, яке передбачено в сумі 97 476,0 тис. грн., при тому, що в 2005-2006 роках, фактичне надходження даних доходів склали, відповідно 131821,0 та 522104 тис. грн. Зменшення планових надходжень інших доходів, в порівнянні з їх фактичним надходженням в 2005-2006 роках обумовлено зменшенням доходів від безоплатної передачі активів, при цьому передача об'єктів незавершеного будівництва та об'єктів приватизованого фонду не планується.

Витратною частиною фінансового плану на 2007 рік заплановано їх проведення на загальну суму 8 048 515,0 тис. грн., які зросли, як вже зазначалось вище, в порівнянні з фактичними витратами 2005-2006 років, відповідно на 133,4 та 134,2 %.

Ріст планової витратної частини фінансового плану в розрізі статей витрат зумовлений різними факторами.

Так, ріст планової собівартості реалізації продукції в 2007 році, що запланована на суму 6 773 722,0 тис. грн., в порівнянні до фактичної собівартості 2005-2006 років, відповідно на 158 та 146 % (2005 рік-4286073,0 тис. грн., 2006 рік-4640100,0 тис. грн.) відбувся в основному за рахунок зростання витрат на вивіз відпрацьованого ядерного палива (далі — ВЯП) до $600 СІЛА, обсягу витрат на ремонтні роботи, пов'язані із виконанням додаткових понад регламентованих робіт, згідно затвердженого Міністром палива та енергетики України Бойком Ю.А. переліком запланованих до виконання у плановому поточному ремонті енергоблоків N 1 та N 2 Рівненської АЕС та N 1 та N 2 Южноукраїнської АЕС додаткових робіт на суму 382,8 млн. грн., проведення заміни трубних систем конденсаторів вартістю 110,0 млн. грн., виконання робіт по місії ОSАRТ, ремонтом Олександрівської ГЕС, ремонтом шунтуючих реакторів, витратами пов'язаними із введенням в дію та роботою пускового комплексу Ташликської ГАЕС, збільшенням вартості свіжого ядерного палива (далі-СЯП) та іншими факторами».

Проте, офіційні документи — акти власного відомства, не цікавлять політично стурбоване керівництво КРУ, як і не цікавить те, що фінансово-господарська діяльність з виробництва електроенергії АЕС в Україні є абсолютно зарегульованими державою. І це абсолютно не вина керівництва компанії що зростання цін на ринку матеріалів, обладнання, робіт (послуг), що споживаються при виробництві електроенергії АЕС постійно та значно випереджають динаміку росту тарифу для АЕС, тим більш що тариф для Компанії у листопаді 2007 року було знижено з 9,51 до 8,29 коп., тобто на 13 %. А вартість придбаних Компанією у 2007 році матеріалів, обладнання, робіт (послуг) визначалася виключно за вимогами чинного законодавства з державних закупівель. І якщо сільським ревізорам може й не зовсім зрозуміло відсутність вини керівництва Компанії, керівництву ГоловКРУ абсолютно точно відомо про повну відсутність такої вини. І звинувачення зроблені п. Сивульским є виключно наклепом.

Показники у 2007 році, до речі, найкращі в галузі за роки незалежності. Виробництво збільшено по відношенню до 2006 року на 2,4 млрд. кВт-ч, при тому, що протягом 2007 року на 1 та 2 блоках РАЕС та 1 блоці ЮАЕС (до речі, самих старих на Україні) здійснювались тривалі (більше 100 діб) унікальні роботи по заміні систем безпеки, модернізації та продовженню ресурсу. До цих робіт не наважувались підходити з 2004 року. Тому менеджмент компанії та працівники на площадках АЕС розуміючи відповідальність цього рішення в умовах безперервного виробництва працювали майже цілодобово.

Коефіцієнт використання встановленої потужності в порівнянні з 2006 роком зріс на 2% (люба людина, яка працює в ядерній галузі розуміє, що це величезна праця). За 2007 рік через порушення у роботі енергоблоків недовироблено 747,0 млн. кВт-ч електроенергії (за 2006 рік через порушення у роботі енергоблоків недовироблено 3519,9 млн. кВт-ч). Ефективність діяльності від цих приведених до речі з сайту «Енергоатома» цифр може порахувати навіть сільський ревізор на рахівницях.

Загалом ревізійними діями виявлено порушень у фінансово-господарській діяльності Компанії за 2007 рік на загальну суму 688,9 млн грн., з них таких, що призвели до збитків, — 389,9 млн гривень.

Водночас ревізією задокументовано недоліків у фінансово-господарській діяльності Компанії на суму 3,6 млрд грн., які спричиняють вкрай неефективне використання державних ресурсів і негативно впливають на результати її діяльності.

Абзаци 5-6 релізу є тим же наклепом, проте вже у загальних цифрах. Жодна з сум, встановлених ревізією нібито порушень та збитків, не підтверджена законодавчою базою. А зазначені «встановлені перевіркою недоліки» у 3,6 млрд.грн. взагалі не відображені у матеріалах ревізії. Щодо заяв пана Сивульского на прес-конференції про спроби доведення компанїї у 2007 році до банкрутства, то невже Микола Іванович вважає 36-тисячний колектив атомників таким недалеким та необізнанним. В нашій галузі усі знають, що саме у листопаді 2007 року НАЕК «Енергоатом» завдяки діяльності юристів компанії було виведено з процедури банкрутства, в якій комапанія перебувала майже 5 років.

Кредитна політика Компанії, зокрема, залучення протягом 2007 року 4,4 млрд грн. банківських кредитів, не дала очікуваного економічного ефекту. При цьому за користування кредитами 2007 року сплачено відсотків на суму 73 млн грн. та понесено додаткові витрати, пов’язані зі зміною курсу їх валют, у сумі 42 млн грн. Крім того, внаслідок безпідставної зміни умов договору та залучення Компанією кредитних коштів у швейцарських франках її додаткові витрати, спричинені зміною курсу валют, становлять 12,6 млн гривень.

До того ж, при залученні кредитів для поповнення обігових коштів ДП «НАЕК Енергоатом» надавалися довгострокові безвідсоткові позики працівникам. Лише за 2007 рік вилучено з обігу Компанії на такі цілі 37,9 млн гривень

Описана у абзацах 7-8 кредитна політика Компанії відповідає дійсності лише у частині її цифрового (проте не повного) змісту. Досліди фахівців КРС щодо її неефективності є абсолютно голослівними. При цьому у висновках ревізії та релізу взагалі не згадано про становище, у якому опинилася Компанія наприкінці року, коли за перевироботку електроенергії НКРЕ почало знімати тариф з «Енергоатома» і що отримані ним кредити були використані виключно на першочергові потреби: заробітну плату персоналу, заходи з ядерної безпеки, ядерне паливо та навіть платежі до бюджету. І що виробництво понад половини обсягів виробництва електроенергії країни, не було зупинено попри не державницьку тарифну політику окремих уповноважених державних органів, є також провиною?

Малюючи у прес-релізі переконливо велику суму 4.4 млрд. грн. залучених у 2007 році кредитів, сільскі ревізори забули повідомити, що це були короткострокові гроші, які були погашені на дві третини від цієї суми у тому ж 2007 році, тобто кредитний портфель компанїї в середньому у 2007 році складав від 11 до 17% від загальної виручки компанії. Що виглядає досить пристойно навіть відповідно до міжнародних стандартів та аудиту діяльності компанії, зробленого KPMG за 2007 рік.

У збитках від кредитної політики п. Сивульський рахує «додаткові витрати пов’язані зі зміною курсу валют». Звучить дуже грізно „в наслідок залучення Компанією кредитних коштів у швейцарських франках додаткові витрати Компанії спричинені зміною курсу валют становлять 12, 6 млн. грн..».

А тепер як саме складалась ситуація в дійсності згідно додатків та пояснень до Акту ревізії КРУ. У 2006 році відсоткова ставка по короткостроковим кредитам НАЕК «Енергоатом» складала 15-17 %. Протягом першого кварталу 2007 року були знижені процентні ставки по всім кредитам до середньої — 13,5 % у гривні. Завдяки цьому та введенні у лютому 2007 року автоматизованої системи моніторингу фінансів та платежів компанії вдалось заощадити 30 млн. грн., які були направлені на вирішення соціальних питань.

Щодо обвинуваченого Сивульським кредиту в швейцарських франках, то за умови 9 % річних трьохрічний довгостроковий кредит для державної компанії тягне на орден «Знак пошани». Цікаво було б подивитись зараз на відсоткові ставки та умови кредитів та знайти в Україні хоч одну державну компанію з такими „збитковими» кредитами.

Що стосується надання безвідсоткових довгострокових позик працівникам Компанії, то це прямий обов’язок керівництва, передбачений Колективним договором, та свідома позиція щодо збереження кадрів. За цією безглуздою в державному та правовому розумінні логікою політревізорів в провину керівництву та профспілкам треба ставити те, що:

* в 2007 році придбане й передано 19 загальноосвітнім школам міст-супутників АЕС звукове обладнання на загальну суму 300,6 тис. грн.;

* здійснено моніторинг матеріально-технічного стану середніх шкіл міста-супутників АЕС; придбано та змонтовано 19 комп'ютерних класів на загальну суму 700,00 тис. грн.; на комп'ютери встановлені ліцензовані навчальні програми; вирішується питання встановлення програмного пакета продукту Microsoft;

* за рахунок коштів Компанії придбані й у кожному з міст-супутників АЕС і м.Славутичі встановлені сучасні дитячі ігрові площадки. У рамках соціального співробітництва з ВАТ «ТВЭЛ» такі ж площадки встановлені в м. Києві, м. Жовті Води й смт. Смоліно;

* за результатами моніторингу технічного стану об'єктів харчування відособлених підрозділів ДП НАЕК «Енергоатом» Компанією профінансоване й придбане нове сучасне обладнання на суму 13 849,167 тис. грн. для всіх об'єктів;

* оновлено автобусні парки ВП АЕС для організації перевезень персоналу з міста-супутників до ВП АЕС. Придбано 25 автобусів МАЗ-103003 і 4 одиниці автомобільної техніки ГАЗ.

Витрати на благодійництво у 2007 році сягнули 7,8 млн грн., що удвічі більше суми, передбаченої фінансовим планом.

Абзац 9-й релізу гучно висвітив проблему благодійництва у розмірі аж 0,8 % від загальної виручки Компанії за рік, яка була направлена на фінансування закладів медицини, освіти, культури та спорту, чомусь не профінансованих з держбюджету.

За протокольними дорученнями керівництва Компанії в 2007 році здійснена допомога СМСЧ міст-супутників АЕС на загальну суму 1 млн. 250 тис. грн., зокрема профінансовані ремонтні роботи в приміщеннях дитячих і акушерських відділень. Крім того, виділені 2 млн. 150 тис. грн. і проведені поточні ремонти всіх 5-ти СМСЧ міст-супутників АЕС. Здійснено придбання й оснащення всіх п'яти СМСЧ необхідним новим сучасним обладнанням:

— новими рентгенівськими комплексами;

— 4-ма апаратами штучної вентиляції легенів;

— 3-ма ультразвуковими діагностичними апаратами;

— 3-ма санітарними автомобілями «Швидка допомога».

Загальна вартість цього обладнання — 4 млн. 600 тис. грн. Комплекс подібних масштабних заходів щодо поліпшення матеріального стану СМСЧ із боку Компанії вжитий уперше.

Дійсно, як не викручувались ревізори у спробі знайти помилки в благодійництві, але не знайшли «снігурочок», віскі, чартерів тощо.

Про невиправдане відволікання обігових коштів і неефективне використання матеріальних активів свідчить факт наявності на атомних станціях Компанії значної кількості запасів, які тривалий час не використовуються у виробничому процесі. Зокрема, лише на складах Запорізької АЕС налічується майже 5 тисяч позицій таких товарів і запасних частин на загальну суму 149,5 млн грн., з яких 500 найменувань придбано ще 1996 року та обліковується за вартістю в копійках. На складах ВП «Рівненська АЕС» нараховано матеріалів та комплектуючих виробів, які не використовуються упродовж 5 років, на суму 0,7 млн грн., на ВП «Южно-Українська АЕС» — 31,0 млн грн., на ВП «Хмельницька АЕС» — 14,7 млн гривень.

Абзац 10-й висвітлює дійсно існуючу проблему відволікання обігових коштів через зростання запасів на складах атомних станціях Компанії. Проте, Миколі Івановичу, як ні кому (оскільки КРС — є єдиним державним контролюючим органом з державних закупівель) має бути відомо що для своєчасного та якісного проведення ремонтної компанії практично вся енергетика країни у зв’язку проблемами, що пов’язані з виконанням вимог саме того законодавства з державних закупівель, вимушена заздалегідь закуповувати обладнання та матеріали. Чи не так? Спитайте у решти. Крім того, на складах Запорізької та Южно-Української АЕС досі зберігаються ТМЦ, що було вивезено ще за часів СРСР з недобудованої Кримської АЕС (доречи за технічними характеристиками не придатне для використання на діючих в Україні АЕС).

Мають місце втрати Компанією значних фінансових ресурсів через використання посередницьких схем постачання товарно-матеріальних цінностей та переуступки права вимоги. Діяльність посередників в окремих випадках має ознаки фіктивності і потребує поглибленого дослідження з боку правоохоронних органів.

Наприклад, унаслідок залучення до закупівлі обладнання, виробником якого є ВАТ «Турбоатом», посередника ТОВ «ЛІВ» (м. Київ), ДП «НАЕК «Енергоатом» додатково зазнано витрат за рахунок різниці в цінах у сумі 2,8 млн грн. Через посередництво ТОВ «НПП Констант» (м. Харків) при закупівлі комплектуючих до турбін, виробництва того ж ВАТ «Турбоатом», Компанія додатково витратила 2,3 млн гривень.

Загалом з порушеннями вимог законодавства проведено закупівлю товарів, робіт і послуг на суму 108,5 млн гривень.

Абзаци 11-13 релізу шановний доповідач присвятив проблемам виконання того ж законодавства з державних закупівель, проте трохи з іншого боку, саме як ДП НАЕК «Енергоатом» його (законодавство) завзято виконувала. Що з мільярдних обсягів закупівель було встановлено лише на 108,5 млн. грн. порушень сумнівного характеру, які не призвели а ні до завищення вартості предмету закупівель, а ні інших втрат (несвоєчасна публікація результатів торгів,…) шановному чильнику КРС здалося дійсно замалим. Тоді в хід пішли звичайнісінькі перекручення.

Те що у відкритих торгах з закупівлі обладнання та матеріалів в Україні вже давно не беруть участі їх виробники, і це не провина нашої Компанії Миколі Івановичу з наведених вище обставин та взагалі за займаною посадою відомо. І те що у більшості товаровиробників в структурі вже досить давно відсутні підрозділи зі збуту продукції, що були замінені на всілякого роду «торгівельні будинки» та інших посередників пану Сивульському та піні Загроцькій (доречи керівнику ревізії) відомо трохи більше за пересічного громадянина.

Тим більше, що керівники та автори корупційного Закону «Про державні закупівлі» товариші п. Сивульського у політичних питаннях. Згідно їх тлумачень, порушення, про які йде мова — це не опубліковані їх кишеньковими агентствами результати торгів. Абсурд ситуації полягає в тому, що «Енергоатом» дванадцять разів протягом 2007 року звертався до державних та правоохоронних органів з приводу відмови у публікаціях. Це теж є в додатках до Акту. Крім того, інформація Прес-релізу щодо закупівель не підтверджується, а навіть спростовується Актом ГоловКРУ N 31-21/6 від 6 грудня 2007 року, який має назву «Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері державних закупівель при організації та здійсненні процедур закупівель ДП НАЕК «Енергоатом». Брехливі припущення щодо можливих витрат «за рахунок різниці цін» при постачанні складного, маючого тривалий цикл виробництва обладнання, коментувати не має сенсу.

Аналізом виконання договорів, укладених ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» із суб’єктами господарювання, виявлено факти постачання на АЕС продукції, яка не відповідає специфікаціям до договорів і не підтверджена сертифікатами якості заводів-виробників, а також товарів та обладнання, які АЕС взагалі не замовлялися.

Абзац 14 взагалі важко коментувати без гордості за широку кваліфікацію фахівців КРС. З нього громадськості стало відомо, що ГоловКРУ України від тепер ще й орган сертифікації.

На майданчику однієї з АЕС, як розповідають співробітники, керівництво ГоловКРУ змушувало бідних сільських ревізорів навіть нюхати фарбу на предмет встановлення сертифікату. Згодом в актах ці «спеціалісти» почали називати «фарбою» спеціально розроблене технологічне антикорозійне покриття за технологією «Рокор». Ось вам і «фаховий» аналіз та якісні знання об’єкту перевірки.

ДП «НАЕК «Енергоатом» не виконано зобов’язання перед державним бюджетом щодо відрахувань на спеціальний рахунок 283,4 млн грн. для формування фінансового резерву, який створюється з метою припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок. Фактично кошти для цих цілей Компанія 2007 року отримала, оскільки такі надходження були закладені в тарифі на електроенергію.

Останній на решті, 15-й абзац прес-релізу присвячений провині, яку Компанія взагалі не скоювала та абсолютно не є винуватою. У цьому абзаці йде відверта брехня вкрай досвідченого фінансиста, нажаль масштаб якої є зрозумілим нажаль лише просто фінансистам. Навіть студенту ІІ курсу фінансово-економічного факультету будь-якого ВУЗу є зрозумілим що Компанія не припустилася тут жодного порушення вимог чинного законодавства. Цій проблемі присвячено купа численна листування між ДП НАЕК «Енергоатом», Мінпаливенерго, Мінфіном, Держказначейством та навіть Кабміном України за минулий рік та вже півроку поточного. При цьому жодним посадовцем вказаних поважних органів не було доведено законним шляхом провини Компанії.

В результаті, нажаль сумному, можливо зробити ще більш сумний висновок: якщо для ревізора КРВ сільськогосподарського району, який за всю перевірку ледве встиг зрозуміти що ж таке воно атомна енергетика, та звідки й куди рухаються ті шалені фінансові потоки, висновки, наведені у вказаному прес-релізі ГоловКРУ України є свідчення його необізнаності а іноді може й об’єктивної некомпетентності. То для посадовця вищого рівня, як Микола Іванович Сивульський, та його вкрай досвідченої співдоповідачки за такі «помилки» у доповіді відповідальність має визначатися іншим, абсолютно не фінансовим законодавством.

P.S. Те, що п. Сивульський губить себе, перетворюючись на політично стурбованого ревізора — це його особиста справа та моральний, чи точніше аморальний вибір. А от те, що дії п.Сивульського наносять величезну економічну шкоду державі та ДП НАЕК «Енергоатом» це вже окрема тема для розповіді. При наявності таких Прес-релізів, зневіра до влади у атомників тільки збільшиться. Брехня та наклепи завжди збурювали працівників відповідального колективу. Ми завжди просили керівництво не тягнути нас у політику та політичні чвари. Для держави та громадян важливо, щоб атомники приділяли увагу не кольору керівництва — «блакитному», «помаранчевому» чи «сердечно-білому», а ядерній безпеці та ефективному виробництву.

Працівники ДП НАЕК «Енергоатом»

Підписи не ставимо з причини фахового та «демократичного» підходу до кадрової політики в «Енергоатомі» з боку «смотрящих за потоками» від влади.

Источник: From-ua
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в vk
VK
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в twitter
Twitter

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на «Версии.com» обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна

Напишите нам