Международный аудит «Укрзалiзницi» за 2007 год виявил 3,5 млрд. убытков

Международный аудит «Укрзалiзницi» за 2007 год виявил 3,5 млрд. убытков

Мiжнародний аудит «Укрзалiзницi», проведений компанiєю «Делойт» вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за 2007 рiк, виявив 3 млрд. 506,1 млн. збиткiв у фiнансовiй звiтностi - при тому, що сама залiзниця задекларувала за цей же, 2007, рiк, отриману суму прибуткiв у розмiрi 707,6 млн. грн.