Коллапс национальной культуры

Рыба не замечает воду, в которой плавает, человек не всегда осознает, что его формирует культура, в которой он растет. Но вытащите рыбу на берег — и тогда поймете, что происходит с народом, лишившимся собственной культуры.

Современное звучание древней мудрости многих народов

 

Открытое письмо Президенту Украины В.Ф.Януковичу:

Ваше Високоповажносте пане Президент!

Лідери багатьох передових країн світу в сучасному стані світової економіки шукають нові джерела для захисту населення та підприємств (різних форм власності) своїх країн проти нової хвилі кризи. Таким чином нам зрозумілі Ваші конкретні дії, щодо реформування різних галузей діяльності в нашій державі та їх вихід на нові найбільш ефективні рубежі. В цьому ракурсі ми бачимо Вашу слушну стратегію реформ в гуманітарній сфері, де потрібно терміново розв’язати вузол накопичених проблем в секторі пов’язаному з обігом культурних цінностей. Схвалюємо, що Ви, Вельмишановний Вікторе Федоровичу, своєчасно видали низки Указів, щодо проведення всеукраїнського аудиту національного культурного надбання та легалізації приватних колекцій.

Цей лист передбачає послідовний план дій, за допомогою яких в короткий термін можливе наведення порядку в цих питаннях згідно Ваших вимог, Указів та діючого законодавства України. Ми завіряємо Вас, що при відповідній підтримці нашого проекту з Вашого боку, в нашій державі відбудуться наступні позитивні зміни:

  1. На протязі року країна отримає до 300 тисяч робочих місць, з подальшим їх збільшенням;
  2. Буде підвищено ВВП мінімум на 4%;
  3. Бюджет країни на протязі 3 років отримає понад 70 млрд. гривень;
  4. До економічного обігу країни буде введено новий фінансовий актив (подібно до золота, транспорту, нерухомості та ін.) культурних цінностей повністю підконтрольних державним органам;
  5. Вперше у світі буде створено Єдиний Реєстр предметів культурного надбання державної та приватної форм власності;
  6. Буде ліквідовано економічне підґрунтя для різних форм шахрайства та корупції у цій сфері, а також перекрито канал фінансування організованої злочинності і міжнародного тероризму;
  7. Буде створено підприємство з участю державних структур, на зразок ВАТ з різноманітною інфраструктурою, яке буде мати виключне право на реалізацію даної програми з застосуванням унікальних технологій, щодо обігу культурних цінностей. Фінансовий обіг ВАТ, згідно з прогнозами фахівців, буде достатньо великим, а його акції планується вивести уже в перший рік роботи на міжнародну біржу в Лондоні;
  8. Буде створено ринок цінних паперів виключно під рухомі культурні цінності із не державного музейного фонду України, які будуть високоліквідним фінансовим активом;
  9. Впровадження запропонованих новацій надасть змогу Президенту України виступити на Генеральній Асамблеї ООН з доповіддю, з метою передачі іншим країнам досвіду виведення з хаосу сфери обігу культурних цінностей.

Ми впевнені, що Ви, Вельмишановний Вікторе Федоровичу, добре обізнані з проблемами, що склалися у сфері обігу культурних цінностей. Як відомо, кожна культурна цінність окрім духовної має також і економічну складову. Фахівці визнають понад 180 предметно-тематичних напрямів (живопис, скульптура, меблі, холодна зброя, стародруки, тощо), кожен з яких являє собою міні-ринок з своїми правилами гри. Ніхто не знає точно обсягу фінансового обігу цього великого ринку. Однак, на 95% він залишається в тіні, і деякі фахівці вважають, що цей обіг складає від $280 млрд. до $1,3 трильенів за рік. Достовірним можливо вважати значення обігу ринку нумізматики США – фахівці достатньо точно визнають $3.3 млрд. за рік. Доречно навести висновок Президента Всесвітньої асоціації юристів в країнах Європи, Голови союзу юристів України, професора В.О. Євдокімова: «Міністерством Культури до цього часу не виконано вимоги постанови Кабінету Міністрів № 1888 від 30.11.1998р, та Закон України «Про музеї та музейну справу», в частині створення єдиного загальнодержавного реєстру культурних цінностей. Воно не має затверджених науково-обґрунтованих і апробованих стандартів методик, оцінки, обліку, паспортизації та маркування культурних цінностей. Ці обставини не дають можливості виконати указ Президента України «Про всеукраїнський аудит національного надбання» від 11.11.2011р. Спеціалісти «Союзу юристів України» та «World Jurist Organization», що вивчали проблему обігу культурних цінностей стверджують, що ця сфера знаходиться поза межами правового поля практично в кожній державі».

Підводячи підсумок цього листа, з усією відповідальністю заявляємо що: (1) Україна є центром міжнародного наукового колективу фахівців високого рівня, які більш 14 років працювали над вирішенням окреслених вище проблем з позицій системного підходу та різних наукових дисциплін; (2) держава має механізми вирішення цих проблем, які є унікальними, науково обґрунтованими, практично апробованими та визнані аудиторами різних країн, як високоефективні та доцільні до використання; (3) розроблені та неодноразово подані до розгляду відповідні національні та відомчі стандарти, з незрозумілих бюрократичних причин гальмуються до впровадження. Насамкінець стверджуємо, що Україна має шанс отримати унікальний статус держави лідера в сфері контролю за сектором обігу культурних цінностей.

Звертаємось до Вас, Вельмишановний пане Президенте, з проханням під Вашим особистим патронатом надати юридичний статус нашому Проекту, підтримати всіма гілками влади на благо економічного розвитку та процвітання України.

З Великою повагою,

Тамойкін М.Ю., проф., Ph.D., директор Науково дослідного інституту стандартизації, атестації та ліцензування в галузі культури та туризму, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Адамович В.А., проф., Ph.D., Голова Технічного Комітету 164 – розробки стандартів в «музейній справі та предметах колекціонування»; Дем’янчук В.О., Народний Депутат України, секретар Комітету ВРУ з культури та духовності; Зубанов В.О., Народний Депутат України, заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді, член Комітету ВРУ з культури та духовності; Балабанова В.А., перший заступник Голови Державної Установи «Антикорупційний Комітет України»; Довгошия П.О., директор Національного історикоетнографічного заповідника «Переяслав»; Мальований К.П., Почесний консул Ісландії в Україні; Тамойкін І.Ю., Президент Міжнародної Асоціації «Атестація предметів антикваріату та колекціонування»; Трепшин С.М., колекціонер.

Обращаясь публично к нашему Президенту, авторы со всем уважением адресуют это послание и тем гражданам Украины:

которым не безразлична суть таких основополагающих понятий, как «материальное культурное наследие» и «духовное развитие нации»;

которые являются патриотами своей державы и не боятся открыто выступать против носителей беззакония, невежества, непрофессионализма, мошенничества, в какие бы «белые одежды» оппоненты не рядились.

Со школьной скамьи каждому понятна неразрывная взаимосвязь материальной культуры, доставшейся нам от наших славных предков, с духовным развитием подрастающих поколений и, как представляется, именно на эту благородную цель – сохранения и упрочнения этой взаимосвязи — должны быть устремлены помыслы государственных чиновников, возглавляющих подотчетные им структуры – от Президента, Премьер-министра и Народных Депутатов до директора провинциального музея или сельского «культурного» комитета. Однако, как свидетельствуют «упрямые» факты периода независимости Украины, можно смело утверждать следующий тезис. Уже давно идет и набирает обороты если не откровенный саботаж Указов Президента, Постановлений Кабинета Министров и выполнения норм законодательства со стороны некоторых чиновников, то – как минимум – попадание в «сети» теневых структур тех руководителей, чей непрофессионализм и бездеятельность приводят, в конечном итоге, к невосполнимым потерям национального культурного наследия и нецелевому расходованию бюджетных средств. Поскольку затронутая тема имеет большой общественный резонанс, то, возможно, наилучшей формой отстаивания своей позиции может стать встреча авторов и их сторонников с оппонентами любого статуса с обязательным фактором публичности – при участии журналистов СМИ. Только таким образом, на наш взгляд, можно достичь объективности в правильности ранее принятых и принимаемых решений со стороны государственных чиновников.

Перво-наперво приведем ничтожно малое число фактов, которые следует признать индикаторами качества работы госчиновников в сфере материальной культуры (выделено нами):

(1) Из прессы Украины 2006 года: «житомирская таможня вместе с инспекторами Минкульта по контролю за перемещением через госграницу культурных ценностей сожгла более 180-ти старинных иудейских книг, ранее конфискованных у контрабандиста».

(2) Из прессы Украины 2011 года: «Таможенниками аэропорта был задержан гражданин США, пытавшийся вывезти более 740 кг старинных икон, на которые было выдано заключение экспертов одного из столичных музеев, которое гласит: иконы конца 19 – начала 20 в.в. не имеют исторической и культурной ценности».

(3) Из прессы России 2003 года: «правительство Хакасии приняло решение создать музей вокруг культовой "каменной бабы". Эксперты ЮНЕСКО, причислившее хакасский каменный шедевр к мировому культурному наследию, оценили его в 1,5 миллиона долларов».

Наш анализ СМИ Украины за период с 2001 по 2011 год позволяет констатировать, что общий ущерб, причиненный национальному культурному наследию державы, составил не менее $ US 700 млн. Подчеркнём – эта суммарная величина потерь высчитана не нами, а самими музейщиками и журналистами, что, несмотря на ненаучный характер определения стоимости в каждом отдельном случае, позволяет данный показатель признать в качестве жесткого вердикта о профнепригодности всех тех, кто по долгу службы обязан сохранять предметы культуры – от министра культуры до охранника музея.

Как и в любой развитой стране, в нашей державе сфера оборота культурных ценностей регулируется Конституцией, действующим законодательством, Указами Президента, Постановлениями Кабинета Министров, приказами руководителей ведомств и нормативными документами каждой отрасли. Не углубляясь во все «тяжкие грехи» Министерства культуры – конкретной позиции того или иного законодательно-нормативного документа, требующей неукоснительного выполнения и игнорируемой до сих пор, укажем на реальную работу ведомства, возглавляемым министром М. А. Кулиняком, направленную далеко не в русло последних Указов Президента В. Ф. Януковича. Речь идет о невыполнении двух Указов от 11 ноября 2011 г. – «О завершении всеукраинского аудита национального культурного наследия» и «О легализации частных археологических коллекций». Отметим, что каждый из этих Указов главы государства, опираясь на стратегию, выбранную Министерством культуры, невозможно выполнить в принципе.

Касательно первого Указа отметим лишь главные моменты:

(а) невозможно завершить аудит, поскольку – как нам известно, он еще по-настоящему и не начинался;

(б) для начала такой работы в Министерстве культуры не существует даже «минимума» — нет инструментария, утвержденной формы и нормативов (стандартов) и специалистов;

(в) нет органа, который бы координировал такую широкомасштабную работу и – что особо важно – во взаимосвязи с единой Базой данных, которую Минкульт не имеет и для создания которой, по нашему профессиональному убеждению, необходима минимум полугодичная работа межведомственной группы высококвалифицированных специалистов разных профилей на базе основательной научно-правовой концепции (которой тоже в Минкульте нет);

В отношении второго Указа назовём только основные причины профнепригодности культурного ведомства нашей страны:

(а) нет утвержденных юридических нормативов по форме исполнения, находящихся в правовом поле Конституции и действующих законов;

(б) нет, опять же, единой Базы данных;

(в) почему данный Указ затрагивает только археологические коллекции и не регулирует любые иные – а их в мире насчитывается более 180 предметно-тематических направлений, — и как быть с ними?

Таким образом, можно констатировать два важных момента – первый, позитивный для общества: это действия высших органов власти (Президента, Кабинета Министров и Парламента) в отношении желания наведения порядка в этой отрасли и закрепления прозрачных отношений между всеми участниками. Второй – негативный. Это хроническое, с 1992 года, неисполнение Министерством культуры норм даже уже действующего правового поля, не говоря о совершенно неэффективной законотворческой инициативе. Из сказанного следует вывод первый: «становым хребтом» всей сферы культурных ценностей есть необходимость регулирования ценообразования. В этой связи абсолютно понятна вышеупомянутая директива Кабинета Министров Украины № 1888 от 1998 г.– разработать и утвердить норматив (стандарт) метода оценки. Но хватит ли одного метода для вывода из коллапса? Обратимся к другому, более солидному источнику – последнему изданию 2010 г. Отчета Научно-исследовательского центра «Система Статистики Культуры ЮНЕСКО» (Монреаль, Канада). Специалисты этого ведущего научного учреждения вынужденно констатируют: «К сожалению, вся сфера движимых культурных ценностей пребывает в хаосе из-за отсутствия в мире классификатора, позволяющего четко и однозначно классифицировать разнородные предметы… Вынужденное пользование каждой страной таможенными и бухгалтерскими системами учёта и кодирования не дает должного эффекта…». Итак, вывод второй – необходимо создать классификатор, который позволит четко и однозначно классифицировать любой предмет коллекционирования, на основе которого только и может функционировать единая база данных. Попробуем разобраться – почему же нашим Минкультом не уделяется должного внимания каждой из вышеназванных проблем?

Любому специалисту, честно проработавшему минимум 3-5 лет на ниве прямого соприкосновения с предметами культуры, понятно, что эта область представляет из себя систему. Поэтому, внимательно осмыслив сказанное, можно сделать вывод, находящийся в области теории управления многоуровневыми системами: для эффективной работы на любой ответственной должности, связанной со сферой культурных ценностей, должен находиться специалист, обладающий системным анализом и методами операционального подхода. Теория решения задач подобного уровня сложности гласит, что невозможно устранить проблему в одном элементе системы, не приняв во внимание выявленные закономерности по взаимосвязи искомого элемента с её другими структурными звеньями. Вот и выходит, что чиновники нашего Минкульта, будучи прекрасными специалистами в своей области, но абсолютно не обладающие знаниями системного подхода, своими директивами, направленными на решение задачи в одном «больном» звене, каждой новой инициативой только еще больше ввергали и ввергают всю систему функционирования сферы культурных ценностей в новую фазу коллапса. К сожалению, подтверждением сказанному свидетельствуют и результаты исполнения важного Указа нашего Президента «О легализации частных археологических коллекций». Скажите, наблюдается ли у министерства очередь желающих легализовать свои частные археологические сокровища? Еще один важнейший момент, без которого торжество права над хаосом, ныне царящем в этом секторе, трудно осуществимо и без которого не будет гармонии между разно уровневыми структурами всей сферы культурных ценностей. Речь идет о необходимости ввода принципиально нового понятийного аппарата. Старый глоссарий, базирующийся на определениях образца 1952 года – времени создания ЮНЕСКО, безнадежно «болен» и во многих случаях специалистов ставит в тупик. Какой же выход из данной ситуации предлагается чиновниками Минкульта? Слышал ли кто-либо хотя бы тезисы руководителей Минкульта или музеев о программе, позволяющей эффективно и в сжатые сроки выполнить Указы Президента и Постановления Правительства? Просматривая даже самым тщательнейшим образом любые источники, специалист, увы, разведет руками: до сих пор нет у Минкульта научно-обоснованного плана защиты национального культурного наследия Державы.

А теперь кратко о нашем варианте решения всего «клубка проблем» этой многоуровневой системы, называемой «сфера операций с культурными ценностями и предметами коллекционирования». Над каждым блоком вопросов, являющихся следствием «жизнедеятельности» одного или нескольких элементов системы, коллектив ученых разных стран, финансируемых и поддерживаемых канадской Корпорацией «Тamoikins Museum», работал с 1998 года. В итоге, наш коллектив за 14 лет научно-экспериментальной работы, на которую затрачено Корпорацией более 6 млн. евро, стал обладателем уникальных продуктов – Технологий ТЭС (название от первых букв Tamoikins Expert System). Перечислим их:

1. Эталон Паспорта (правоустанавливающего документа о владении для любой формы собственности) для любого предмета коллекционирования и технология его производства и выдачи клиенту от Лицензиата ТЭС;

2. Эталон (видимой и скрытой) Маркировки для любого предмета коллекционирования и технология её производства и выдачи клиенту от Лицензиата ТЭС;

3. Эталон Оценки для любого предмета коллекционирования и технология её производства и выдачи клиенту от Лицензиата ТЭС;

4. Классификатор ТЭС, позволяющий разным обученным специалистам классифицировать любой предмет коллекционирования только в один класс;

5. Кодификатор ТЭС, с помощью которого присваивается Идентификационный Код любому предмету коллекционирования (позволяющий сразу же после его прочтения сделать выводы о важнейшей информации о предмете и его собственнике);

6. Единый Регистр ТЭС (База данных), без регистрации в которой ни один документ не является легитимным, т.е. Лицензиат ТЭС не имеет права выдавать клиенту плод своего труда без соответствующей регистрации в Регистре;

7. Понятийный аппарат (глоссарий) ТЭС, вместивший в себя минимум необходимых и откорректированных для бесконфликтного функционирования законодательно-нормативной базы терминов из разных научных дисциплин (теории оценки и основ оценочной деятельности согласно МСО 2007, истории, искусствоведения, культурологи, экономики, теории права, математической статистики и др.);

8. Программное обеспечение;

9. Технологическая процедура анкетирования экспертов (в т.ч. и эксперто-заменяющая система);

10. GPS-маркирование и контроль за перемещением маркированных предметов и документов.

Коллеги-учёные, работающие на грантах НАТО, с которыми мы общались во время чтения лекций в странах ЕС, определили стоимость только одной нашей разработки – Классификатора ТЭС, примерно в миллиард долларов. Мы неоднократно предлагали Минкульту заключить договор на бесплатное и бессрочное право пользования для государственных нужд каждым из вышеназванных продуктов ТЭС. Ответа нет до сих пор.

Весной 2011 года нам удалось убедить Министра и его чиновников о выделении средств для проведения научного эксперимента по аттестации (оценка, паспортизация, маркировка, классифицирование и кодификация) экспонатов государственного музея-заповедника «Переяслав». В соответствии с требованиями науки были отобраны более 100 разнотематических экспонатов и приняты для участия в эксперименте три различных методических подхода, включая Технологии ТЭС. 12 человек специальной подготовки более трёх месяцев работали по этой программе, финансированной Министерством культуры. Результатом чего к октябрю 2011 года явился почти 2000-страничный отчет. Из которого следовало, что Технологии ТЭС обладают неоспоримым преимуществом. Для признания этого факта требовалось представить результаты работы публично. И Минкульт вновь профинансировал Международную конференцию «Введение культурных ценностей в финансово-экономический оборот державы», которая была проведена 12-13 октября 2011 г. в Переяславе и Клубе Кабинета Министров Украины. В ней участвовала и делегация от ЕС в виде комиссии, состоящей из руководящих работников Министерства культуры Литвы, ученых и директоров научно-музейных центров. Выводы конференции были единодушно признаны всеми участниками, которых насчитывалось около 100 чел., а несколько экземпляров полновесных отчетов были переданы в институты ЕС. Здесь невозможно не упомянуть очень показательный пример того, как уже первый «заход» в неизвестные широкой общественности музейные «закрома» родины дал ошеломляющий результат. Магистрант Академии г-жа Юрченко Е. С. получила задание аттестовать (по трем разным системам) несколько предметов, считавшихся ранее музейными хранителями малоценными и хранившимися в одном из музейных помещений без должного внимания. Итоги исследований Юрченко Е. С. принесли настоящую научную сенсацию в отношении предмета иконописи, подтвержденную позднее доцентом Национальной академии изобразительных искусств и архитектуры Украины Н. Ю. Беличко и ведущим научным сотрудником Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, кандидатом искусствоведения Е. Г. Белик. Во-первых, предмет был датирован музейными работниками некорректно – он, как минимум, на два столетия оказался старше. Во-вторых, иконостас-жертвенник не имеет аналогов и по всем своим параметрам должен быть отнесен к уникальным памятникам прошлого. Была определена и его стоимость согласно всем требованиям науки – в акте оценки ТЭС фигурирует величина в $ US 836 631, в то время как ранее его денежная ценность музейщиками не определялась вообще. В случае пропажи этого шедевра (по нашему убеждению – высокой ценности, а по действиям Минкульта – бесценному) никто из хранителей и чиновников Минкульта серьёзного наказания не понес бы – денежный ущерб будет равен нулю… А ведь в запасниках музейных фондов находится до 90 % от того, что мы видим в залах… Главным итогом этой акции-эксперимента было создание всех необходимых в юридическом плане оснований для выполнения Министерством культуры Постановления №1888 от 1998 г. Кабинета Министров Украины. Кроме того – начало такой работы могло бы очень удачно подкрепить реальными делами оглашенные на Гуманитарной раде месяцем позже (11 ноября 2011 г.) Указы Президента Украины В. Ф. Януковича «О завершении всеукраинского аудита национального культурного наследия» и «О легализации частных археологических коллекций». Однако буквально через неделю после завершения конференции Министерство культуры неожиданно заняло резко отрицательную позицию и постаралось сделать всё, чтобы никак и нигде не вспоминать о проведенном за госбюджетные средства эксперименте в музее-заповеднике «Переяслав». О причинах этого можно только догадываться. Но в СМИ, особенно – в подотчетных музейному сообществу, вдруг стали появляться статьи за авторством лиц, имеющих прямое отношение к сохранности музейных ценностей, а также – к различного рода щедро финансируемых минкультом акций по выполнению заданий, имитирующих выполнение Указов, Постановлений и нормативов. Основные аргументы наших оппонентов таковы – (1) не допустить «монетизацию музейных ценностей», т.к. сторонники ТЭС хотят заложить их, и, в конечном итоге, перепродать в частные коллекции зарубеж; (2) у нас, музейщиков, есть свои системы оценки и учёта (о которых, правда, никто не знает) и никого в музейные фонды мы пускать не собираемся, проверки проходят регулярно (читай: проверяем мы сами себя); (3) Министерство культуры должно увеличить нам финансирование на новые изыскания в сфере сохранности, учета и оценки музейных ценностей. Апофеозом этой кампании, призванной «похоронить» результаты нашего труда, можно считать слова Министра культуры М. А. Кулиняка, сказанные 07 февраля с.г. корреспонденту Интернет-издания «Музейный простор Украины»: «После встречи с музейными работниками мы поняли, что Технология ТЭС не может быть применена на практике. Думаю, что никто из вас не сомневается в том, что Министерство культуры не приняло предложение группы профессора Тамойкина».

Более того, развязанная широкомасштабная кампания очернения результатов технологий ТЭС через шельмование фактов и фраз (подразумевающими в конечном итоге кражу или продажу национального музейного фонда) стимулирует пополнение рядов противников ТЭС с каждым днем. Причем, не разобравшись в сути, противниками «монетизации по преступной схеме ТЭС» становятся известные депутаты, государственные чиновники, дилеры, коллекционеры и «оболваненные» ложью простые граждане.

Со всей ответственностью заявляем – развязанная против нашего коллектива учёных пиар-война со стороны мафиозно-криминальных структур, укрепившихся в нашем обществе за десятилетия хаоса в сфере музейного дела, в конечном итоге направлена на продолжение разграбления нашего национального культурно-исторического наследия, а также – на подрыв экономической мощи нашей державы и дискредитацию имиджа Украины и её Президента.

Убедительному ответу на подобные выпады оппонентов посвящен следующий материал. Для его восприятия хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:

(1) Может ли быть «вершителем судьбы» тот, кто не имеет элементарных базовых знаний в предмете спора? Нам неизвестны научные или популярные труды наших критиков – от Министра и руководителей департаментов до журналистов-общественников, в вопросах оценки, маркировки, паспортизации, классификации, учета или правового регулирования сферы культурных ценностей. При такой ситуации, с точки зрения морали, юриспруденции и науки, какая-либо критика технологий ТЭС из уст этих персон выглядит наивной и неаргументированной, не правда ли?

(2) Скажите, когда проще воровать: в ситуации, когда даже сам хранитель музея не всегда в состоянии собственному директору показать хранящийся в запасниках экспонат, или – когда действует четкая система, позволяющая, например, аудитору Счётной Палаты, не выходя из собственного кабинета, через спецканал Интернет-линии и GPS-контроль убедиться в том, что экспонат находится на месте и «не приходил в движение» с момента последней контактной проверки?

(3) Скажите, если у нас все архитектурные памятники недвижимого культурного наследия паспортизированы и оценены по методикам, предусматривающим включение в расчет исторические критерии, дающие много большие величины, чем стоимость только материалов (как в случае «простой» недвижимости), то означает ли это, что данный объект незамедлительно (после оценки) будет заложен или продан? Не представляется ли на фоне полным абсурдом тезис наших оппонентов о «стремлении заложить или продать оцененные музейные ценности»?

(4) По статье 7 Закона Украины о госимуществе любое державное имущество в движимой и недвижимой форме должно быть соответствующим образом учтено (паспортизировано) и обязательно иметь величину денежной стоимости. Не кажется ли нашим оппонентом весьма странным ситуация, когда музейные экспонаты, будучи отнюдь не в частном владении, не оценены, а те, кто по долгу службы обязан их охранять, во весь голос заявляют о нежелании «монетизировать» этот материальный актив, принадлежащий всей нации?

(5) Как понимать ситуацию, когда – образно говоря, «громче» всех кричит «Держи вора!» музейщик и министерский руководитель, в то время как каждый из них возглавляет и участвует в щедро финансируемых из госбюджета различных комиссиях по созданию систем паспортизации, методик денежной оценки, способов маркировки и классификации культурных ценностей? Неужели все достижения этих «специалистов», тратящих из года в год немалые средства на разработки, о которых никто не знает и которые так и не достигают прогнозированных результатов, заключаются только лишь в том, чтобы налогоплательщики знали исключительно количественную характеристику национального наследия – на хранении у музейщиков находится более 14 млн. экспонатов? Не правда ли, что это напоминает имитацию работы при неоправданных тратах?

(6) Корпорация “Tamoikins Museum”, как правообладатель патентов и авторских имущественных прав, готова передать свои уникальные разработки в бесплатное пользование для государственных нужд. Так почему Министерство культуры при полном отсутствии альтернативы и возможностей создания аналогов, отказывается от признания Технологий ТЭС?

(7) Статистика говорит, что в Украине насчитывается более 5 тыс. музеев частной и государственной форм собственности, при этом экспонируется только десятая часть всех артефактов. Имеет ли министерство культуры программу по защите всего культурного достояния в соответствии с Указами Президента и другими законодательно-нормативными актами? Почему бы её не обнародовать?

(8) Уважаемый господин Министр! Неделю назад в Греции Министр культуры ушел в отставку после кражи картины из государственного музея, поэтому будьте добры ответить на вопрос о том, кто и как наказан из сотрудников музея, выполнившего производство «экспертиз» и из Департамента по охране культурного наследия (г-н Винграновский В.А.) за выдачу сертификатов-разрешений на вывоз из Украины гражданином США 740 кг икон летом прошлого года (см. начало статьи)? Случайно эти эксперты не относятся к одному и тому же музею, сотрудников которого Вы недавно наградили высокими государственными наградами?

(9) Господа руководители Министерства культуры, пожалуйста, опубликуйте фактические: (а) перечень и (б) отчеты об определенной специалистами Ваших структур стоимости, с одной стороны, тех культурных ценностей, которые получили разрешение на выезд за рубеж, с другой – тех, что закуплены Вашим ведомством и подотчетных ему структур за два прошедших десятилетия. Начните раскрывать эти сведения, не составляющие, кстати, государственную тайну, поквартально, начиная с самых свежих материалов. И тогда общество узнает, каким образом, кем, сколько и на что израсходованы бюджетные деньги за весь период независимости нашей державы.

Как следствие внедрения Технологий ТЭС в сферу оборота культурных ценностей, у нас есть два других беспрецедентных по своей значимости для державы проекта – это создание принципиально нового рынка ценных бумаг и аукционного дома, базирующегося на полной идентификации и налоговой прозрачности участников. Последний проект представляет особую ценность для национальных и международных органов борьбы с терроризмом и коррупцией, поскольку – как известно, вся ныне действующая иерархия аукционов из-за отсутствия стандартов и должного госрегулирования естественным (законы не работают) и искусственным (мощное лобби) путём направлены в сторону законодательного закрепления анонимности торгов и несения всех рисков по сделке исключительно покупателем. Это ненормально, аморально и далеко от правового поля любой державы.

Мы аргументировали свои выводы о том, что у руководства нашего культурного ведомства (Кулиняк М. А., Губина А. А., Винграновский А.В. и др.) в силу непонятных причин нет не то, чтобы плана, но даже сколь-нибудь вразумительного объяснения, каким образом они будут выполнять поставленные им задачи Президентом В. Ф. Януковичем. Не нужно быть особо проницательным аналитиком, чтобы предвидеть в Украине продолжение краж из музеев и частных собраний, а также – усиление позиций мафиозно-криминальных структур, взращенных непрофессионализмом и бездействием чиновников от культуры. Никто не убедит нас в предположениях, что среди очередных награжденных высокими госнаградами не сможет находиться коррумпированный эксперт, который оказывал содействие в признании выводов об отсутствии исторической и культурной ценности у каждой из упомянутых ранее 740 кг икон, произведенных около столетия назад. А вот если эти фантазии реальны, то давайте вообразим, какой вред культурному наследию и экономике нашего общества может нанести такой орденоносец-«перевертыш».

Завершим наше послание Президенту, Правительству и обществу озвучиванием наших основных тезисов Программы реформирования работы Министерства культуры в деле сохранения культурного наследия страны:

1. Для выполнения Указов Президента Украины В.Ф. Януковича от 11 ноября 2011 г., Постановления №1888 от 1998 г. Кабинета Министров Украины (не отмененного по н/вр.) и возвращение всей сферы культурных ценностей в русло правового поля необходимо признать Технологии ТЭС в качестве единственного на сегодняшний день инструментария (стандартов), соответствующего требованиям науки и законодательно-нормативной базы Украины.

2. Для эффективной работы в деле сохранения национального культурного наследия державной и не державной форм собственности необходимо кардинально реструктуризировать всю систему Министерства культуры и подотчетных ему организаций.

3. Реструктуризация Министерства культуры должна начаться незамедлительно с бескомпромиссной переаттестации кадров сверху донизу на предмет подтверждения каждым работником того уровня профессиональной квалификации, который соответствует занимаемой должности. При этом статус руководителей высокого ранга должны занимать высококвалифицированные специалисты, доказавшие свои знания с позиции системного мышления, что обязательно должно включать хорошую ориентацию в междисциплинарном пространстве – на стыке искусствоведения, юриспруденции, истории, основ менеджмента и др.

4. Внутри Министерства культуры необходимо незамедлительно создать новое структурное подразделение, наделить его полномочиями, определить его функции в деле аттестации экспертов (материаловедов, искусствоведов, оценщиков, регистраторов, маркировщиков) и осуществления надзорных функций за их деятельностью, оставив при этом право конкуренции предприятиям-исполнителям с разной формой собственности.

5. Необходимо особую значимость придать подготовке кадров на базе научных учреждений, при этом приоритет отдать тем вузам, которые имеют профессорско-преподавательский состав, обладающий знаниями системного анализа с доминированием правовой составляющей. На такой основе нужно создать систему подготовки специалистов, которые бы, как провозгласил в июне 2011 года Президент Украины В. Ф. Янукович, практический навык приобретали бы в процессе обучения, а все научные разработки опирались бы на практическую реализацию.

6. В контексте изложенного выше следует признать высокоэффективным эксперимент, проведенный летом-осенью 2011 г. совместно: Национальным историко-этнографическим музеем-заповедником «Переяслав» (директор Довгошия П.А.), Национальной академией руководящих кадров культуры и искусств (ректор – проф. Чернец В.И.) и Научно-исследовательским институтом стандартизации, аттестации и лицензирования при Академии (директор – проф. Тамойкин М.Ю.). В связи с чем – рекомендовать данный опыт всем научно-образовательным учреждениям, чем будет оказана существенная поддержка в деле выполнения Указа Президента Украины В. Ф. Януковича от 11.11.2011 г. «О завершении всеукраинского аудита национального культурного наследия». Данный эксперимент отлично продемонстрировал реализацию лозунга Президента В.Ф. Януковича, объявленного в феврале 2011 г. на Комитете по реформам, о сочетании науки, образовательной подготовки и практики.

7. Министерству культуры следует особое внимание уделить созданию развитию программы по международному сотрудничеству в сфере правового оборота культурных ценностей в связи с бесспорным лидерством Украины в этом направлении.

Только на такой основе, по нашему убеждению, можно говорить о создании Президентом Гуманитарной Программы стратегического развития нации, которая должна опираться на главный структурный элемент – Национальную Доктрину в Культуре. Этот путь открывает Украине перспективы стать державой-лидером, представив на высокой трибуне очередной Ассамблеи ООН Международный Проект по выводу всей сферы мирового оборота культурных ценностей из состояния хаоса. В связи с чем, на наш взгляд, настало время руководителям культурного ведомства страны ответить на все поставленные в этой публикации вопросы. Тогда и Президенту страны вместе с Кабинетом Министров будет ясно, как же исполняются их Указы и Постановления.

С признательностью и стремлением к истине

 

54321
(Всего 1, Балл 5 из 5)
Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на «Версии.com» обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна

Напишите нам