Квалификация для Фемиды

На минувшей неделе Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение, которое должно положительно повлиять на качество и эффективность правосудия. Как известно, оно, прежде всего, зависит от личности судьи, его мировоззрения, профессиональной подготовки и морально-деловых качеств. В этой связи квалификационным комиссиям судей решением высшей инстанции определено использовать единый порядок для отбора наиболее достойных кандидатов на замещение вакансий при условии, что это первое рабочее место такого рода.

Решение было принято в результате рассмотрения нескольких жалоб кандидатов, которым было отказано в рекомендации на должность судьи, а также различного применения требований действующего законодательства к кандидатам, находящимся в кадровом резерве. Теперь кандидаты на должность судьи будут сдавать квалификационный экзамен на конкурсной основе только при наличии вакантной должности. Кандидат, находящийся в кадровом резерве на конкретную же должность, при условии подтверждения как своего желания вершить правосудие, соответствия требованиям Закона, так и обновления документов, рекомендуется без повторного прохождения аттестации. Как считает Высшая квалификационная комиссия судей Украины, соблюдение всех требований законодательства при отборе на должность судьи также позволит создать действительно мощный кадровый резерв для их замещения.

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ
УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

13 грудня 2007 року м. Київ


Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:

головуючого — голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Самсіна І.Л.

членів комісії:

Васищака І.М.,
Єельянової І.І.,
Карпачової Н.І.,
Кириленка Р.І.,
Колесника П.І.,
Лященко Н.П.,
Нечипоренка О.Л.,
Пивовара В.Ф.,
Полудьонного М.М.,
Фадєєвої Н.М.,
Філатова В.М.,

розглянувши рішення кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів України від 08.11.2007 року, звернення Голови кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу від 03.12.2007 року № 627,


встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України звернувся Голова кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу від 03.12.2007 року № 627 з проханням висловити позицію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо застосування вимог статті 91 Закону України «Про судоустрій України» в частині порядку складання кваліфікаційного іспиту, в зв’язку з тим, що в комісії не має одностайності: частина членів комісії вважає, що кваліфікаційний іспит необхідно проводити тільки за наявності вакантної посади судді в конкретному суді, інші члени комісії підтримують думку про проведення кваліфікаційного іспиту для зарахування до кадрового резерву на посаду судді (тобто, без наявності вакантної посади судді).

Також з питання порядку прийняття кваліфікаційного іспиту кандидатами на посаду судді вперше кваліфікаційною комісією суддів адміністративних судів України 08.11.2007 року прийнято рішення «Про тимчасовий порядок складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів окружних адміністративних судів вперше строком на 5 років». Кваліфікаційна комісія суддів адміністративних судів України зазначає, що із заявою про рекомендацію для призначення на посаду судді вперше звернулось більше 400 кандидатів. Посилаючись на статтю 91 Закону України «Про судоустрій України» цим рішенням встановлено окремий порядок складання кваліфікаційного іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад суддів адміністративних судів, який передбачає складання іспиту у два етапи: на першому етапі комісія визначає чи підготовлений кандидат до судової роботи; на другому – на конкурсній основі серед осіб, які отримали висновок про підготовленість до судової роботи, визначаються особи, які рекомендуються на посаду судді окружного адміністративного суду вперше.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України також враховано, що станом на перше півріччя 2007 року кадровий резерв кандидатів на заміщення посад суддів загальних судів становить 1506 осіб за наявних 423 вакантних посади. Крім того звернуто увагу, що на кожне вакантне місце рішеннями кваліфікаційних комісій суддів вже рекомендовані кандидати на ці посади, а їх документи перебувають в русі на різних стадіях оформлення. В той же час, кваліфікаційні комісії суддів загальних судів апеляційних округів, кваліфікаційні комісії суддів спеціалізованих судів продовжують приймати кваліфікаційний іспит у кандидатів на посаду судді вперше з прийняттям рішення про складення кваліфікаційного іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи і, таким чином, формують кадровий резерв кандидатів в такій кількості, що унеможливлює в подальшому реальне їх працевлаштування з огляду на реальну кількість вакантних посад в судах та якість підготовки кандидатів.

Результати проведеного у січні-лютому ц.р. навчання з особами, які перебувають у кадровому резерві, шляхом тестування та виконання ними ситуативних завдань з метою апробації тестових завдань, показали, що кваліфікаційні комісії суддів дійсно формально підходять до питання формування кадрового резерву кандидатів на посаду судді.

Необхідно зважити і на те, що у 2007 році Вищою кваліфікаційною комісією суддів України із розглянутих 15, 5 скарг поступило від кандидатів, які перебувають в кадровому резерві на заміщення посади судді, на рішення кваліфікаційних комісій суддів з кваліфікаційної атестації, яка стосується висновку про не рекомендацію кандидата на посаду судді за наявності рішення про складення кваліфікаційного іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи.

Так, наприклад, Григорчук О.С. звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскаржуючи проведений кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу конкурс на зайняття вакантної посади судді, з підстав порушення вимог статті 91 Закону України «Про судоустрій України» в частині виявлення знань та професійної підготовки кандидата і просила призначити повторний конкурс.

Під час розгляду скарги було встановлено, що за результатами проведення конкурсів на заміщення вакантних посад комісією виготовляються і підписуються лише рішення про рекомендацію кандидата на посаду судді, а також порушення кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу при проведенні конкурсу на зайняття вакантної посади судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області вимог статті 8 Закону України «Про статус суддів», статей 82, 91, 94, 95 Закону України «Про судоустрій України», на підставі чого конкурс було визнано таким, що не відбувся і запропоновано провести повторний конкурс між тими ж кандидатами. Однак, за інформацією Григорчук О.С. та голови кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 7 червня 2007 року станом на листопад 2007 року ще не виконано.

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України звернулася Савчук Ю.Н., оскаржуючи проведений кваліфікаційною комісією суддів господарських судів 23 березня 2007 року конкурс на зайняття вакантної посади судді господарського суду Волинської області. Підставою для оскарження результатів скаржниця вважала недотримання кваліфікаційною комісією суддів під час проведення конкурсу статті 79 Закону України «Про судоустрій України» в частині повідомлення кандидатів про засідання кваліфікаційної комісії суддів, статті 91 Закону України «Про судоустрій України» в частині виявлення знань та професійної підготовки кандидата, а саме поставленні нерівноцінних по складності питань учасникам конкурсу.

Рішенням кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України за результатами конкурсу рекомендація на зайняття однієї з вакантних посад була надана Дем’як В.М. На другу вакантну посаду комісія не рекомендувала жодного з трьох інших кандидатів.

Під час розгляду скарги Вищою кваліфікаційною комісією суддів України було встановлено такі ж порушення як і в попередньому випадку.

З вивчення матеріалів скарг на рішення кваліфікаційних комісій суддів з питань кваліфікаційної атестації, а саме, рішень кваліфікаційних комісій суддів про відмову в наданні рекомендації кандидату на посаду судді вперше, рішення кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів України від 08.11.2007 року «Про тимчасовий порядок складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів окружних адміністративних судів вперше строком на 5 років», звернення Голови кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу від 03.12.2007 року № 627 та з урахуванням випадку невиконання рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з питань кваліфікаційної атестації, встановлено відсутність у кваліфікаційних комісіях суддів єдиної процедури складання кваліфікаційного іспиту та практики застосування норм діючого законодавства. В зв’язку з цим, виникла нагальна проблема у вивченні та розгляді питання щодо дотримання вимог Закону України «Про судоустрій України», Закону України «Про статус суддів», «Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду професійного судді вперше», затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2004 року № 697/2004, в частині добору кандидатів на посаду судді, з прийняттям окремого рішення.

Вислухавши доповідача, проаналізувавши діюче законодавство та заслухавши думку членів Комісії, Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважає за доцільне для вироблення єдиної практики застосування кваліфікаційними комісіями суддів вимог діючого законодавства в частині добору кандидатів на посаду судді, надати кваліфікаційним комісіям суддів рекомендації щодо проведення добору кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту на конкурсних засадах лише за наявності вакантної посади судді в конкретному суді, з наступних підстав.

I. Наявність сильної і незалежної судової влади, висока якість ефективного правосуддя залежать від особистості судді, його світо огляду, правосвідомості, юридичної підготовки, професійності, морально–етичних якостей тощо. Саме на кваліфікаційні комісії суддів покладено завдання щодо забезпечення формування корпусу професійних суддів, здатних кваліфіковано, сумлінно і неупереджено здійснювати правосуддя, шляхом добору і рекомендування осіб для зайняття посади професійного судді, визначення рівня фахової підготовленості професійних суддів.

Згідно зі статтею 73 Закону України «Про судоустрій України» кваліфікаційні комісії суддів є постійно діючими органами в системі судоустрою Україні, повноваження яких визначаються Конституцією України та вищезазначеним Законом. Цим же Законом закріплено певний (чіткий) порядок формування кваліфікаційних комісій суддів (стаття 76), однаковий для всіх комісій строк їх повноважень (стаття 74), здійснення розгляду питань на підставі Типового регламенту роботи кваліфікаційної комісії суддів (стаття 79), порядок оскарження рішень, та з урахуванням організаційного та фінансового забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів усіх рівнів єдиним органом (статті 86, 120), визначено єдність системи кваліфікаційних комісій суддів.

Сьогодні в державі функціонує десять кваліфікаційних комісій суддів загальних судів апеляційних округів, кваліфікаційна комісія суддів військових судів, кваліфікаційна комісія суддів адміністративних судів, кваліфікаційна комісія суддів господарських судів та Вища кваліфікаційна комісія суддів України, які складають єдину систему кваліфікаційних комісій суддів.

II. Законами України «Про статус суддів» (далі Закон № 2862-XII), «Про судоустрій України» (далі Закон № 3018-III), Положенням про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду професійного судді вперше, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2004 року № 697/2004 (далі Указ № 697/2004), визначено основні вимоги як до особи, яка виявила бажання бути професійним суддею, так і передбачено порядок призначення такої особи на посаду судді вперше.

Згідно із частиною третьою статті 60 Закону № 3018-III, частиною третьою статті 8 Закону № 2862-XII та частиною першою пункту 4 Указу № 697/2004 кожен громадянин України, який відповідає вимогам, передбаченим статтями 59 Закону № 3018-III та 7 Закону № 2862-XII, має право звернутися до відповідної кваліфікаційної комісії судді із заявою про рекомендацію його на посаду судді.

Відповідно до частини першої статті 8 та частини другої статті 9 Закону № 2862-XII добір кандидатів у судді здійснюється на конкурсних засадах за результатами складання кваліфікаційного екзамену. Частиною четвертою цієї ж статті зазначено, що кваліфікаційні екзамени на посаду судді приймаються відповідними кваліфікаційними комісіями суддів.

Частиною першою статті 91 Закону № 3018-III визначено, що кваліфікаційний іспит є атестування особи, яка виявила бажання бути рекомендованою для призначення на посаду судді вперше і полягає у виявленні знань та рівня професійної підготовки кандидата в судді, ступеня його готовності здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду.

Залежно від результатів кваліфікаційного іспиту кваліфікаційна комісія суддів дає висновок про складення іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи та рекомендацію для призначення його на посаду судді або вмотивований висновок про відмову в такій рекомендації (частина третя статті 91 Закону № 3018-III та частина п’ята статті 8 Закону № 2862-XII).

III. Відповідно до пункту третього частини першої статті 94 Закону № 3018-III кваліфікаційна комісія суддів з питань кваліфікаційної атестації приймає рішення про рекомендацію кандидата на посаду судді у відповідному суді або відмову в рекомендації для зайняття посади судді.

Кваліфікаційна комісія суддів рекомендує на посади суддів кандидатів, які виявили найкращі знання, у кількості, необхідній для заміщення вакантних посад (частина шоста статті 8 Закону № 2862-XII).

Посада вважається вакантною за умови, якщо для її заміщення не створено кадрового резерву а) кандидатів на цю посаду чи б) в порядку частини другої статті 62 Закону № 3018-III.

Вирішуючи питання про рекомендацію кандидата для призначення на посаду судді, кваліфікаційна комісія суддів повинна враховувати як рівень його професійних знань (результати складання кваліфікаційного іспиту), так і особисті і моральні якості кандидата (частина друга статті 94 Закону № 3018-III). Інформацію такого характеру кваліфікаційна комісія суддів має право витребовувати від голів судів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадян та їх об’єднань (частина друга статті 77 Закону № 3018-III). В ході проведення кваліфікаційної співбесіди з кандидатом члени кваліфікаційної комісії суддів знайомляться з його біографією, з’ясовують такі питання, як мотиви, що зумовили бажання кандидата стати суддею, його життєві позиції, професійне та моральне кредо тощо.

Таким чином, діючим законодавством визначено чіткий порядок розгляду питань щодо призначення на посаду професійного судді вперше:

1. підставою для проведення кваліфікаційною комісією суддів кваліфікаційного іспиту є наявність вакантної посади у конкретному суді;

2. кандидат на посаду судді звертається до відповідної кваліфікаційної комісії суддів із заявою про надання йому рекомендації на вакантну посаду судді в конкретному суді;

3. кваліфікаційна комісія суддів кандидатові, який відповідає вимогам, установленим законом ( пунктів 4-10 Указу № 697/2004), надсилає повідомлення про визначені дату і час складання кваліфікаційного іспиту;

4. за результатами складання кваліфікаційного іспиту кваліфікаційна комісія суддів надає рекомендацію кандидату на посаду судді у відповідному суді або відмову в рекомендації для зайняття посади судді.

Подальше проходження документів щодо призначення на посаду судді здійснюється у відповідності до вимог пунктів 12-16 Указу № 697/2004.

IV. Особи, які склали кваліфікаційний іспит, але не рекомендовані кандидатами у професійні судді за браком вакантних посад, враховуються кваліфікаційною комісією як кандидати на наступні вакантні посади протягом трьох років, якщо за цей час вони не відкличуть свою заяву (частина сьома статті 8 Закону № 2862-XII, частина п’ята статті 91 Закону № 3018-III).

Тобто, особи, які виявили найкращі знання, але не отримали рекомендацію на зайняття вакантної посади судді у конкретному суді тільки на тій підставі, що за результатами конкурсного відбору рекомендацію на цю вакантну посаду надано іншому кандидату, за їх згодою зараховуються до кадрового резерву на наступні вакантні посади у цьому суді.

Такими нормами як відкликання заяви особисто кандидатом (частина п’ята статті 91 Закону № 3018-III), дійсність результатів складеного кваліфікаційного іспиту протягом трьох років та зберігання матеріалів іспиту в архіві як офіційних документів в такий же строк (частина третя статті 91 Закону № 3018-III), законодавець надав гарантії кандидату, який пройшов конкурсний відбір, але за браком вакантної посади не отримав рекомендацію для заміщення посади судді, що його кандидатуру на наступні вакантні посади в цьому суді буде враховано кваліфікаційною комісією суддів на підставі вже складеного кваліфікаційного іспиту і пройденого конкурсного відбору.

Необхідно враховувати, що документи, передбачені процедурою добору кандидатів для призначення на посаду судді (певні довідки, які мають обмежений термін дії), кандидату необхідно поновити.

V. Якщо особа, яка претендує на посаду судді, не склала кваліфікаційного екзамену, повторне його складання допускається не раніш як через рік (частина четверта статті 8 Закону № 2862-XII, частина шоста статті 91 Закону № 3018-III). Особи, не згодні з рішенням кваліфікаційної комісії суддів, можуть оскаржити це рішення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (стаття 95 Закону № 3018-III).

Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту повторно, може бути допущена до складання наступного кваліфікаційного іспиту не раніш як через два роки (частина сьома статті 91 Закону № 3018-III).

З вищевикладеного вбачається, що законодавець не передбачив окремого порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які виявили бажання бути зарахованими до кадрового резерву. Також, нормативними документами не передбачено і повторного атестування кандидата, якого належним чином з дотриманням вимог закону зараховано до кадрового резерву, щодо надання йому рекомендації для зайняття посади судді.

Зарахування до кадрового резерву здійснюється у відповідності до діючого законодавства тільки за результатами складання кваліфікаційного іспиту на конкурсних засадах і проходження всієї процедури підготовки матеріалів та проходження відповідних перевірок згідно з вимогами Указу № 697/2004.

Дотримання усіх вимог діючого законодавства надасть змогу кваліфікаційним комісіям суддів, виконуючи покладені на них завдання щодо забезпечення формування корпусу професійних суддів, створити дійсно дієвий потужний кадровий резерв на заміщення посад суддів.

Таким чином, дотримання кваліфікаційними комісіями суддів загальних судів апеляційних округів, кваліфікаційними комісіями суддів спеціалізованих судів та кваліфікаційною комісією суддів військових судів єдиного порядку добору кандидатів на посаду судді в системі загальних, господарських та адміністративних судів буде сприяти уніфікованому підходу до процедури як складання кваліфікаційного іспиту, залежно від результатів якого кваліфікаційна комісія суддів зможе дати ґрунтовний висновок про складення кваліфікаційного іспиту, підготовленість кандидата до судової роботи та рекомендацію кандидату на посаду судді у відповідному суді або вмотивований висновок про відмову в такій рекомендації, так і формування дієвого кадрового резерву на посади суддів.

Враховуючи викладене та керуючись вимогами статей 59–60, 77, 84, 91, 94 – 95 Закону України «Про судоустрій України», статей 7–¬9 Закону України «Про статус суддів» та Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду професійного судді вперше, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2004 року № 697/2004, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

1. Здійснення добору кандидатів на посаду судді проводити за результатами кваліфікаційного іспиту на конкурсній основі тільки за наявності вакантної посади судді.

2. Особа, яка перебуває у кадровому резерві на конкретну посаду судді, при відкритті вакантної посади в цьому суді, за умови підтвердження бажання бути рекомендованим на цю посаду судді, відповідності кандидата у судді вимогам, встановленим законом, поновленні необхідних документів рекомендується для призначення на посаду судді рішенням кваліфікаційної комісії суддів без проходження повторної кваліфікаційної атестації.

3. З метою застосування єдиного порядку проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів, які виявили бажання бути рекомендованими для призначення на посаду судді вперше, та формування дієвого кадрового резерву на посаду судді направити рішення до кваліфікаційних комісій суддів загальних судів апеляційних округів, кваліфікаційної комісії суддів військових судів, кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів, кваліфікаційної комісії суддів господарських судів.

4. Головам кваліфікаційних комісій суддів дане рішення довести до відома членів комісії.

5. Рекомендувати кваліфікаційній комісії суддів адміністративних судів України привести у відповідність до діючого законодавства своє рішення від 08.11.2007 року «Про тимчасовий порядок складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів окружних адміністративних судів вперше строком на 5 років».

Головуючий

І.Л. Самсін

Члени комісії:

І.М. Васищак
І.І. Ємельянова
Н.І. Карпачова
Р.І. Кирилюк
П.І. Колесник
Н.П. Лященко
О.Л. Нечипоренко
В.Ф. Пивовар
М.М. Полудьонний
Н.М. Фадєєва
В.М. Філатов

54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в vk
VK
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в twitter
Twitter

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на «Версии.com» обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна

Напишите нам