К Тимошенко есть вопросы

К Тимошенко есть вопросы

«Энергоатом» – семейный бизнес министра топлива и энергетики Юрия Продана? Кто заинтересован в банкротстве Национальной атомной энергогенерирующей компании? «Укратоменергобуд» – угроза национальной безопасности Украины. Почему горела крыша над атомным энергоблоком Ривненской АЭС? Почему государственные средства выводятся в тень? Какое отношение имеет молдавский криминальный авторитет к атомной безопасности Украины? Зачем покупать изношенное оборудование по ценам, которые в десятки раз превышают стоимость нового?

«__07___»___березня____________2008 року

№___312/2-24____________

Прем’єр-міністру України
Тимошенко Ю.В.

Депутатське звернення

Шановна Юліє Володимирівно!


За отриманою мною, в процесі виконання депутатських повноважень, інформацією щодо створення загроз національній безпеці у паливно-енергетичному комплексі викликає серйозне занепокоєння і потребує негайного державного втручання ситуація, пов’язана з проявами корупції, масштабних зловживань та правопорушень з боку керівництва Мінпаливенерго України.

Зокрема, за результатами аналізу договорів, укладених між ДП НАЕК «Енергоатом» та ЗАТ «Укратоменергобуд» (м.Київ) в період 2005-2007 р.р. встановлено, що в процесі укладення і подальшого виконання мають місце суттєві порушення законодавства, які призводять до порушень встановлених державних будівельних норм, багатократного завищення вартості робіт, послуг та обладнання, технологічних порушень в роботі АЕС, тощо.

Так, 19 вересня 2006 року після ремонтно-відновлювального ремонту статора генератору ТВВ-1000-2УЗ силами ЗАТ «Укратоменергобуд» в рамках модернізації за технологією «Альстом», внаслідок пошкодження обмотки статору генератору стався аварійний зупин енергоблоку №3 ЮУАЕС. Не дивлячись, на витрачені кошти ДП НАЕК «Енергоатом» в процесі попереднього ремонту, внаслідок недоробок підрядника економічні збитки від простою блоку та прямих витрат склали понад 240 млн.грн.(!)

За наданою довідкою ЗАТ «Укратоменергобуд», в зазаначеному підприємстві працює 51 особа, з яких лише 38 осіб становлять інженерно-технічний персонал, що свідчить про цілеспрямоване створення під «кришуванням» керівництва Мінпаливенерго України посередницької структури, яка має договори виконання генпідрядних робіт на суму понад 1,4 млрд. грн. (!), з них понад 250 млн.грн. надано в якості авансів (фактично приховане кредитування підприємницької структури за рахунок державних коштів).

При цьому, всі роботи на атомних електростанціях виконуються субпідрядними організаціями ЗАТ «Укратоменергобуд», які в переважній більшості не мають відповідних ліцензій та створюють постійні загрози до виникнення аварійних ситуацій на АЕС України, не здійснюють гарантійного обслуговування, безпідставно перебувають на режимній території майданчиків станцій.

Зважаючи на невідповідність залучених до виконання робіт субпідрядних організацій вимогам і нормам безпеки діяльності у ядерно-енергетичному секторі, мають місце випадки надзвичайних подій.

Так, за наслідками залучення до виконання робіт по ремонту в якості субпідрядника ТОВ «Новітні технології» і грубих порушень вимог безпеки 10.11.2006 року виникла пожежа крівлі машинного залу блоків №1, 2 Рівненської АЕС (!).

Перевіркою обставин виконання робіт ЗАТ «Укратоменергобуд» на ЮУАЕС встановлено факти надання актів фіктивно виконаних робіт субпідрядником ТОВ «Арістос технології України» та робіт, які не передбачені укладеними договорами.

За переважною більшістю актів прийому-передачі виконаних робіт не надаються ресурсні відомості форми М-29 з додатками документів щодо обгрунтування ціни, використаних матеріалів, визначення заводів-виробників, що є грубим порушенням вимог ДБН. В той же час, за переважною більшістю договорів допущено суттєве відставання від затверджених графіків, найбільше з яких по добудові блоку №4 договору генпідряду №11-07 від 09.09.2007 року.

Інформація відділу економічної безпеки ДП НАЕК «Енергоатом» засвідчує наявність стійких корупційних ланок в атомно-енергетичній галузі, демонструючи діяльність ЗАТ «Укратоменергобуд», яке має найбільший обсяг фінансування і договорів, у взаємодії з керівниками міністерства та галузі (що мають повноваження укладати договори, підписувати акти робіт, затерджувати кошториси, проводити процедури державних закупівель), близькі і родичі яких працюють у вказаній комерційній структурі.

Викликає занепокоєння, що не дивлячись на встановлені масштабні зловживання та правопорушення в процесі фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Укратоменергобуд» відбувається лобіювання шахрайських схем з боку керівництва ДП НАЕК «Енергоатому» і особисто міністра Продана Ю.В.

Більш того, з моменту призначення на посаду Проданом здійснювався тиск на працівників «Енергоатому» щодо прийняття рішення та негайного укладення чергових договорів з ЗАТ «Укратоменергобуд» на придбання оборотного статора турбогенератора і виконання його капітального ремонту за технологією «Альстом» на суму 145 млн. 234 тис. грн.

За вказівкою міністра Продана і президента «Енергоатому» Коврижкіна в терміновому порядку дирекцією з ремонту підготовлено лист №01-15/24 від 30.01.2008 року зі «штучним» обгрунтуванням застосування процедури закупівлі робіт в одного учасника – ЗАТ «Укратоменергобуд».

Не дивлячись на супротив інженерно-технічного персоналу і окремих членів тендерного комітету проводити сумнівні рішення, які з технічної точки зори призводять до чергового накопичення складських запасів, створення загроз аварійних зупинів внаслідок недопрацьованих проектних рішень, відволікання грошових коштів, придбання технологічно зношеного обладнання з цінами завищеними в десятки разів (!), під особистим контролем Продана Ю.В. форсується питання укладення договорів та надання грошових авансів для ЗАТ «Укратоменергобуд».

Варто зазначити, що осіб які утримались від голосування за вказані сумнівні рішення за вказівкою міністра виведено зі складу тендерного комітету, а їх посади, за умов фактичного чисельного збільшення працівників «Енергоатому» виведено під скорочення.

Працевлаштування близьких та рідних у підконтрольних підприємницьких структурах і галузевих підприємствах взагалі є новою особливою рисою керівництва міністра палива та енергетики України Продана Ю.В.

Так, за сприяння і підтримки міністра його рідного брата Продана Петра Васильовича призначено керівником ЗАТ «Інститут проблем атомних станцій» (м.Одеса, ЗАТ «ІПАС») та визначено головним «куратором» і координатором фінансово-товарних потоків як ДП НАЕК «Енергоатом», так і паливно-енергетичного комплексу в цілому.

Як приклад, на основні керівні посади ДП НАЕК «Енергоатому» введено підприємців, які раніше працювали в ЗАТ «ІПАС» або в афільованих до нього підприємницьких структурах (ТОВ «Енергомаш», «Укртекстильмаш», «Юрзовнішсервіс», «ОРЦ «ДЮК», «Укренерготрейдінг», ЗАТ «Міжнародна інвестиційна група», «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту» та ін.).

По суті, відбувається активна експансія щодо стратегічно важливого державного підприємства ДП НАЕК «Енергоатом» родиною міністра Продана Ю.В. через мережу підконтрольних бізнес-структур та спроба доведення компанії до чергової процедури банкрутства (в листопаді 2007 року за результатами роботи служб правового захисту і враховуючи стійкий фінансовий стан компанії справу про банкрутство судовими інстанціями припинено).

Особливо необхідно звернути увагу на те, що експансія відбувається через представників підприємницьких структур, які на протязі років антагоністично діяли по відношенню до НАЕК «Енергоатом».

Зокрема, за фактами спроб ТОВ «Юрзовнішсервіс» щодо безпідставного списання грошових коштів з Запорізької АЕС на суму 72 млн.грн. (!) і оприбуткування непотрібних радіодеталей і мікросхем державною компанією здійснювався правовий захист, а правоохоронними органами розслідуються відповідні шахрайські дії в рамках кримінальних справ. На сьогодні ж, з метою оприбуткування радіодеталей та легалізації багатомільйонного фіктивного боргу на посаду першого заступника генерального директора ЗАЕС призначено «свою» особу, якій відповідно підпорядковані напрями фінансової, правової політики і забезпечення.

За наслідками постачання ЗАТ «ІПАС» для потреб АЕС України систем управління перевантажувальної машини, експрес-діагностики та контролю, при зауваженнях Держатомрегулювання України стосовно недотримання умов апробації, відсутності експертних рішень, програм випробувань, незавершенність робіт по комплекту СУМП і невідповідність розробленим технічним умовам та стандартам, інженерним персоналом «Енергоатому» здійснювалася робота щодо приведення у відповідність до вимог ядерної безпеки обладнання, що входить до високого класу безпеки на всіх етапах її життєвого циклу.

На сьогодні ж, не дивлячись на невідповідність технічним умовам, галузевим стандартам і вимогам ядерної безпеки обладнання по виконанню технологічних операцій з ядерним паливом, зрив виконання робіт в попередні планово-попереджувальні ремонти, економічні збитки нанесені інтересам НАЕК «Енергоатом», новим керівником ЗАТ «ІПАС» Проданом П.В., завдяки сприянню та тиску організованого рідним братом – міністром форсується питання оформлення довгострокових технічних програм, які, в порушення вимог безпеки експлуатації АЕС, діючого законодавства «прив’язують» атомно-енергетичну галузь держави до неопробованого і ненадійного обладнання з метою отримання особистого матеріального зиску.

Крім цього, не дивлячись зусилля фахівців ДП НАЕК «Енергоатом», «Енергоринок», органів державної виконавчої влади щодо правового захисту інтересів України в процесі спроб офшорних компаній «ВВД» і «Ремінгтон» незаконного стягнення з підприємств паливно-енергетичного комплексу грошових коштів на суму понад 260 млн.грн. (!) за нелегалізованими на території держави рішеннями молдовських судів, братами Проданами (за інформацією, що потребує перевірки) та їх підлеглими в приміщеннях підконтрольних підприємницьких структур проводяться зустрічі з молдовським кримінальним авторитетом і фактичним власником зазначених компаній-нерезидентів Платоном (останній розшукується МВС України в рамках провадження слідства за фактами шахрайства і фінансових махінацій у сфері ПЕК).

В процесі зазначених спільних консультацій вищими посадовими особами міністерства та «Енергоатому», «кишеньковими» підприємцями, юристами і економістами опрацьовується можливість легалізації заборгованості на території України, проведення схем взаємозаліків, а також можливість списання грошових коштів з підприємств ПЕК на користь вищезазначених осіб.

З метою особистого збагачення та виведення державних грошових коштів у «тінь» братами Проданами здійснюються активні зусилля по вимиванню активів «Енероатому» шляхом чисельних переуступок боргу і залікових схем через мережу підконтрольних фірм – ТОВ «Укренерговосток-1», ТОВ «Укренерготрейдінг», ТОВ «Укренергосервіс», ТОВ «Метал-еко» і т.д. (!)

Оскільки реалізація «тіньових» схем і зловживань потребує зусиль окремих виконавців і посадових осіб, вповноважених функціонально приймати необхідні рішення, міністром палива та енергетики Проданом та його рідним братом розподілено рольові функції окремих посадовців і реалізується відповідна кадрова політика.

Зокрема, на посаду заступника головного бухгалтера ДП НАЕК «Енергоатом» призначено Бурлаченка М.М., який до цього працював в ТОВ «Укренерготрейдінг» та ЗАТ «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту» (зазначені юридичні особи в судовому порядку намаються стягнути з державної компанії кошти нараховані за наслідками численних уступок фіктивної заборгованості з періоду 1999 року).

На посаду радника президента «Енергоатому» з перспективою призначення через розпорядження уряду на посаду віце-президента призначено фактичного керівника ТОВ «Енергомаш» і «Юрзовнішсервіс» пана Масляка (проходить в якості підозрюваного за матеріалами порушених кримінальних справ за фактами розкрадань, шахрайства і контрабанди обладнання у сфері ПЕК).

Керівником дирекції контрольно-ревізійної роботи «Енергоатому» призначено Вікторова С.В. колишнього директора ТОВ «ЗАЕК», який через можливості афільованих структур – «ЕЮМ-10», «Пуско-налагоджувальне підприємство» та інші виступав в якості ініціюючого кредитора у справі про банкрутство «Енергоатому», є співвласником комерційних структур-монополістів з проведення робіт на майданчиках ЗАЕС і ЮУАЕС (вартість договорів понад 350 млн.грн.). За його сприяння продовжується судовий процес в Міжнародному Суді (м.Стокгольм) за позовом про стягнення з держави Україна фінансових стягнень в сумі понад 5 млн. євро. (!)

На посаду керівника оновленого «своїми» призначенцями Тендерного комітету «Енергоатому», з метою забезпечення погоджень і схвалень необхідних рішень призначено Руміка О.П., який причетний до лобіювання рішень щодо проведення процедури державних закупівель на користь підприємницьких структур афільованих до ЗАТ «ІПАС» (офісне приміщення знаходиться фактично в тому ж будинку, де розташований «Енергоатом» по вул.Вєтрова) та скеровує постачальників робіт і послуг для потреб АЕС для «погодження» схеми співпраці.

Подібні призначення реалізовано в контексті керівників фінансової дирекції, дирекції з якості, відокремлених підрозділів «Управління справами», «Атомкомплект», інших.

Зважаючи на створення загроз національній безпеці України в паливно-енергетичному комплексі, передумов до виникнення надзвичайних ситуацій, зниження рівня безпеки експлуатації атомних станцій, порушення конституційних прав громадян, загроз здоров’ю населення і природному середовищу, дестабілізації фінансового стану атомної промисловості і «тінізації» її активів в інтересах окремих посадових осіб Мінпаливенерго прошу, згідно Конституції України, Закону України «Про статус народного депутата України» забезпечити ретельну перевірку викладених фактів, притягнути винних осіб до відповідальності та зобов’язати відповідні органи державної влади привести діяльність у чутливій і стратегічно важливій сфері атомно-енергетичного комплексу до безумовного виконання вимог чинного законодавства.

За результатами перевірки прошу поінформувати у встановленому порядку та у визначені законом терміни.

З повагою,
Народний депутат України А. Деркач