Учебники для украинских ракетчиков

Все государства мира, которые стремятся к стабильному развитию, связывают свое будуще с подрастающим поколением. От воспитания, образованности и профессиональной ориентации молодежи зависят будущие достижения Украины, ее место в планетарном сообществе.

Незалежна Україна впевнено увійшла в третє тисячоліття як космічна держава світу завдяки сформованому за радянські часи науково-технічному та виробничому потенціалу ракетно-космічної галузі. Цей потенціал є національним надбанням та інструментом зміцнення суверенітету України.

Космічна діяльність суттєво впливає на майбутнє країни, тому визначена як пріоритетна, оскільки забезпечує сталий розвиток, задоволення довгострокових інтересів держави у сфері безпеки та оборони, підтримку науково-технічного потенціалу, оскільки передбачає повний цикл науково-технічних і технологічних заходів по фундаментальних дослідженнях, розробках, виготовленню, обслідуванню та експлуатації складної космічної техніки.

За роки незалежності Україна зберегла наукову та виробничу базу космічної галузі, збільшила досвід в розробці і виробництві ракет-носіїв, космічних апаратів, двигунів, систем управління, командних радіоліній, телеметрії та інших складових цього складного комплексу. Проте подальше існування та розвиток України як авіакосмічної держави, розвиток ракетно-космічних технологій, не в останню чергу, залежить від якості підготовки кадрів вищої кваліфікації в галузі ракетно-космічної техніки.

Слід виділити, що космічна діяльність України є складовою частиною міжнародних зусиль по дослідженню та використанню космічного простору в мирних цілях. Підтвердженням цього є активна участь України в міжнародних космічних проектах: «Морський старт» – сумісно із Росією, США, Норвегією, «Наземний старт» – із Росією та США, «Дніпро» – із Росією та Казахстаном, «Циклон -4» – із Бразилією, «Вега» та «Галілео» – із Європейським космічним агентством тощо. На зміну жорсткої конкуренції приходить взаємовигідна співпраця і необхідність у нових кадрах, що володіють сучасними знаннями і навичками відповідно до вимог часу.

З урахуванням існуючої проблеми кадрового забезпечення космічної галузі, підготовка фахівців повинна вестись за міжнародними вимогами до якості освіти і перехід до європейських стандартів в галузі аерокосмічної освіти повинен базуватись на організаційно і методично виважених рішеннях, в основі яких має лежати величезний досвід, накопичений в нашій державі зі створення найсучаснішої ракетно-космічної техніки. Більш того, рівень розвитку космічних технологій визначає переваги країни-володаря технологій, а це свідчить про стратегічну актуальність освітніх процесів підготовки спеціалістів для космічної галузі України.

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля, завжди приділяло вагому увагу питанню формування та поповнення кадрів і активно співпрацювало із різними навчальними закладами та установами.

З моменту організації вищої аерокосмічної освіти провідні фахівці КБ «Південне» самі викладали й організовували майбутні напрямки підготовки, організовували кафедри, вчили, по суті, перших викладачів майбутніх аерокосмічних університетів. В подальшому, в університетах, інших КБ, інститутах, на підприємствах, були створені нові наукові школи і напрямки, які розвивалися при самій безпосередній участі професорсько-викладацького складу провідних аерокосмічних університетів, до якого, до речі, входили кращі вчені й організатори від промисловості М.К. Янгель, В.С. Буднік, М.Ф. Герасюта, О.О. Красовський, Ю.О. Сметанін, М.І. Галась, С.М. Конюхов, В.В. Пилипенко, В.М. Ковтуненко, В.І. Перлик та інші.

ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля продовжує активно працює у навчально-методичній та науковій роботі сумісно із Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара та Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», поповнює свої лави із числа талановитого студентства університетів. Співробітники аерокосмічних університетів беруть участь у науково-дослідних роботах з ракетно-космічних тематик і практично відразу результати цих робіт впроваджуються в навчальний процес. Більше того, кращі студенти також залучаються до виконання цих робіт і, одночасно научаючись, працюючи по науці, формуються як дослідники, учені й організатори прямо на студентській лаві.

Сьогодні, як уже згадувалось, залишились високі вимоги до рівня підготовки майбутніх ракетобудівників і дослідників космосу, проте кардинально змінились самі освітні процеси, які стали відкритими, змінились вимоги до методичного та інформаційного забезпечення, що поставило завдання розробники нових науково-освітніх та методичних рішень. Одним з таких науково-методичних інструментів є комплекс підручників під загальною назвою «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки».

Тому вважаємо своєчасною та необхідною роботу (комплекс підручників), яка була підготовлена викладачами Дніпропетровського Національного університету ім. Олеся Гончара й Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», співробітниками НКАУ та ведучими спеціалістами космічної галузі.

Вважаємо, що автори комплексно підійшли до формування навчально-методичного матеріалу, що дозволяє забезпечити підготовку фахівців за спеціальностями «Проектування та виробництво ракетно-космічних літальних апаратів», «Двигунобудування та енергетичні установки космічних літальних апаратів», «Ракетно-космічні літальні апарати», «Металорізальні верстати та системи», «Прикладне матеріалознавство»», «Автоматика та управління в технічних системах», «Робототехнічні системи та комплекси». Матеріал та структура підручників побудовані так, що вони забезпечують проведення всього учбового процесу, включаючи матеріал для семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи, для здійснення розрахункових завдань, написання дипломних робіт, наукових праць різного призначення, завдяки багатому теоретико-методичному, нормативному, ілюстраційному, табличному супроводженню та блоків зворотної перевірки знань.

В даному комплексі підручників вперше проведено дослідження авторів стосовно історичної ролі українських вчених, становлення і розвитку національної космічної галузі. Вперше широко розкриті процеси динаміки ракет-носіїв і космічних ступенів ракет, ракетні комплекси, побудовані за нетрадиційними схемами з реалізацією оригінальних науково-технічних рішень; процеси складання, випробування складових частин та в цілому ракетно-космічних апаратів; теорію, технологію і практику виготовлення деталей, вузлів і покрить з полімерних матеріалів, що широко використовують при проектуванні і створенні новітніх зразків РКТ; питання герметичності, точності та забезпечення якості процесів, продукції та виробничих систем в цілому; уявлення про роботу твердопаливних двигунів відповідно до працездатності матеріалів та конструкцій за екстремальних умов.

Комплекс підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» представляє собою значне досягнення в галузі підготовки висококваліфікованих фахівців для ракетно-космічної галузі, вперше отримане авторами на підставі особистого промислового і освітянського досвіду, як в сфері створення найсучасніших конструкцій літальних апаратів, так і в організації процесу підготовки фахівців, запровадження новітніх форм і методів навчання, створення ефективних форм взаємодії в системі вищий навчальний заклад – підприємство.

За його допомогою стала можливою більш досконалою підготовка сучасних фахівців відповідно до вимог часу – за міжнародними стандартами до якості освіти з урахуванням переходу до європейських освітніх стандартів в галузі аерокосмічної освіти, і враховує накопичений Україною досвід створення наукомісткої техніки, як фактор інтенсифікації розвитку внутрішніх джерел прогресу.

Для колективу ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля і всієї ракетно-космічної галузі України дуже значущий і приємний факт того, що актуальний, необхідний та унікальний навчально-методичний засіб підготовки кадрів різних напрямків в космічній галузі, яким є комплекс підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки», допущений до участі у конкурсі на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року. Вважаємо, що ця робота заслуговує найвищої оцінки, а авторський колектив комплексу підручників заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в vk
VK
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в twitter
Twitter

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на «Версии.com» обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна

Напишите нам